BTC 2017

Sắp xếp theo:

Chương tình khuyển mãi của VietHomeDecor nhân mùa tự trường 2017
Danh sách khuyến mãi: 

Bàn 2 ghế gỗ #5595 5%
Bàn 2 ghế gỗ #5595
Bàn 2 ghế gỗ #5595

845,500₫

890,000₫

Bàn 2 ghế gỗ #5595

Bàn học + Kệ sách #1921SET 5%
Bàn học + Kệ sách #1921SET
Bàn học + Kệ sách #1921SET

2,375,000₫

2,500,000₫

Bàn học + Kệ sách #1921SET

Bàn học Black/Cherry # 3355 5%
Bàn học Black/Cherry # 3355
Bàn học Black/Cherry # 3355

950,000₫

1,000,000₫

Bàn học Black/Cherry # 3355

Bàn học dựa tường #5240 5%
Bàn học dựa tường #5240
Bàn học dựa tường #5240

931,000₫

980,000₫

Bàn học dựa tường #5240

Bàn làm việc #38011 5%
Bàn làm việc #38011
Bàn làm việc #38011

2,280,000₫

2,400,000₫

Bàn làm việc #38011

Bàn làm việc #38012 5%
Bàn làm việc #38012
Bàn làm việc #38012

2,280,000₫

2,400,000₫

Bàn làm việc #38012

Bàn làm việc #5638 5%
Bàn làm việc #5638
Bàn làm việc #5638

1,520,000₫

1,600,000₫

Bàn làm việc #5638

Bàn làm việc #7010 5%
Bàn làm việc #7010
Bàn làm việc #7010

2,090,000₫

2,200,000₫

Bàn làm việc #7010

Bàn làm việc Docle #1921 5%
Bàn làm việc Docle #1921
Bàn làm việc Docle #1921

1,520,000₫

1,600,000₫

Bàn làm việc Docle #1921

Bàn làm việc Dolce #5342 5%
Bàn làm việc Dolce #5342
Bàn làm việc Dolce #5342

950,000₫

1,000,000₫

Bàn làm việc Dolce #5342

Bàn làm việc French Style #3578 5%
Bàn làm việc French Style #3578
Bàn làm việc French Style #3578

1,710,000₫

1,800,000₫

Bàn làm việc French Style #3578

Bàn làm việc gỗ #3827 5%
Bàn làm việc gỗ #3827
Bàn làm việc gỗ #3827

1,349,000₫

1,420,000₫

Bàn làm việc gỗ #3827

Bảng vẽ 2 mặt #5444 5%
Bảng vẽ 2 mặt #5444
Bảng vẽ 2 mặt #5444

465,500₫

490,000₫

Bảng vẽ 2 mặt #5444

Bộ bàn Cameo #5635 5%
Bộ bàn Cameo #5635
Bộ bàn Cameo #5635

2,850,000₫

3,000,000₫

Bộ bàn Cameo #5635

Bộ bàn học #2666 5%
Bộ bàn học #2666
Bộ bàn học #2666

2,375,000₫

2,500,000₫

Bộ bàn học #2666

Bộ bàn học #3641 5%
Bộ bàn học #3641
Bộ bàn học #3641

4,940,000₫

5,200,000₫

Bộ bàn học #3641

Bộ bàn học dựa tường #5240 5%
Bộ bàn học dựa tường #5240
Bộ bàn học dựa tường #5240

2,090,000₫

2,200,000₫

Bộ bàn học dựa tường #5240

Bộ bàn làm việc Dolce #5631 5%
Bộ bàn làm việc Dolce #5631
Bộ bàn làm việc Dolce #5631

2,850,000₫

3,000,000₫

Bộ bàn làm việc Dolce #5631

Bộ bàn làm việc góc #2835 5%
Bộ bàn làm việc góc #2835
Bộ bàn làm việc góc #2835

1,187,500₫

1,250,000₫

Bộ bàn làm việc góc #2835

Bộ bàn trẻ em 4 ghế #3486 5%
Bộ bàn trẻ em 4 ghế #3486
Bộ bàn trẻ em 4 ghế #3486

2,280,000₫

2,400,000₫

Bộ bàn trẻ em 4 ghế #3486

Kệ 2 tầng Shabby Chic #1724 5%
Kệ 2 tầng Shabby Chic #1724
Kệ 2 tầng Shabby Chic #1724

1,187,500₫

1,250,000₫

Kệ 2 tầng Shabby Chic #1724

Kệ Mid-Century Modern #38002 5%
Kệ Mid-Century Modern #38002
Kệ Mid-Century Modern #38002

2,280,000₫

2,400,000₫

Kệ Mid-Century Modern #38002

Kệ sách #5241 5%
Kệ sách #5241
Kệ sách #5241

1,187,500₫

1,250,000₫

Kệ sách #5241

Kệ sách 3 tầng Black/Cherry #3117 5%
Kệ sách 3 tầng Black/Cherry #3117
Kệ sách 3 tầng Black/Cherry #3117
Kệ sách 5 tầng Black/Cherry #3358 5%
Kệ sách 5 tầng Black/Cherry #3358
Kệ sách 5 tầng Black/Cherry #3358
Kệ sách dựa tường 5 tầng #5106 5%
Kệ sách dựa tường 5 tầng #5106
Kệ sách dựa tường 5 tầng #5106
Kệ sách góc #2424 5%
Kệ sách góc #2424
Kệ sách góc #2424

1,330,000₫

1,400,000₫

Kệ sách góc #2424

Kệ sách trắng #5438-60 5%
Kệ sách trắng #5438-60
Kệ sách trắng #5438-60

2,802,500₫

2,950,000₫

Kệ sách trắng #5438-60

Kệ sách trắng #5438-90 5%
Kệ sách trắng #5438-90
Kệ sách trắng #5438-90

3,705,000₫

3,900,000₫

Kệ sách trắng #5438-90

Kệ sách X gỗ #2793 5%
Kệ sách X gỗ #2793
Kệ sách X gỗ #2793

1,187,500₫

1,250,000₫

Kệ sách X gỗ #2793

Kệ sách xếp 4 tầng Dolce #198 5%
Kệ sách xếp 4 tầng Dolce #198
Kệ sách xếp 4 tầng Dolce #198
Lều cho trẻ em 5%
Lều cho trẻ em
Lều cho trẻ em

541,500₫

570,000₫

Lều cho trẻ em

Thùng chứa đồ cho bé #3485 5%
Thùng chứa đồ cho bé #3485
Thùng chứa đồ cho bé #3485

940,500₫

990,000₫

Thùng chứa đồ cho bé #3485