Xe đẩy, đảo bếp #4227 18%
Xe đẩy, đảo bếp #4227

Xe đẩy, đảo bếp #4227

1,800,000₫2,200,000₫

Mô tả

Kích thước: 53.3 cm x 46 cm x  cao 90 cm

Màu: trắng

Dùng làm đảo bếp, bàn chuẩn bị đồ ăn....

Sản phẩm khác

Đảo bếp - Xe đẩy #2354 13%
Đảo bếp - Xe đẩy #2354
Đảo bếp - Xe đẩy #2354

1,400,000₫

1,600,000₫

Đảo bếp - Xe đẩy #2354

Hết hàng
Đảo bếp nhỏ #3780
Đảo bếp nhỏ #3780
Bàn khay #4275 24%
Bàn khay #4275
Bàn khay #4275

800,000₫

1,050,000₫

Bàn khay #4275